İlkeler

Çalıştayın ilkeleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

  • Sunumlar sonrası soru alınmayıp, tüm tartışmalar Çalıştay kısmında gerçekleşecektir.
  • Özetler kitapçık olarak basılacaktır. Özeti bulunmayan sunumların sadece başlıkları yer alacaktır.
  • Sunumlar makale olarak gönderilirse kitapçık olarak basılması planlanmaktadır.
  • Toplantı boyunca görüntü ve ses kaydı alınacak, CD/web üzerinden paylaşılacaktır.
  • Kayıt ücreti alınmayacaktır.