Önemli Tarihler

  • 1. Duyuru - 30 Haziran 2017
  • 2. Duyuru - 21 Temmuz 2017
  • Özet Gönderimi - 8 Eylül 2017
  • Değerlendirme Sonuçlarının İlanı - 9 Ekim 2017
  • Program İlanı - 16 Ekim 2017
  • Toplantı Tarihleri - 02/03 Kasım 2017