Bildiriler ve Sunumlar

Sedat BAKICI / TKGM

Türkiye’de Sabit GNSS İstasyonları

Prof.Dr. Abdullah KARAMAN / TÜBİTAK

Marmara Bölgesi Sürekli GPS Gözlem Ağı (MAGNET)

Fuat AGALDAY / DOHAD

Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonlarında GNSS

Doç.Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU / AKÜ

Sabit GNSS İstasyonlarının Verilerinin İşlenmesi ve Web Ortamında Yayınlanması: Veri İşleme Merkezi Oluşturulması

Doç.Dr. R. Cüneyt ERENOĞLU / ÇOMÜ

COMU Sabit GNSS İstasyonunun Bölgedeki Jeodezik Çalışmalara Katkıları

Salih EROĞLU / İSKİ

Uydulardan Konum Belirleme Sistemi (UKBS)

Yrd.Doç.Dr. K. Sedar GÖRMÜŞ / BUSAGA

BUSKİ Sabit GNSS Ağı

Hakan KOCAMAN / SASKİ

SASKİ GNSS Ağı

Doç.Dr. Ali KILIÇOĞLU

TUSAGA-Aktif İstasyonları Koordinat ve Koordinat Değişimlerinin 2009-2017 Yılları GPS Verilerinden Yararla Belirlenmesi ve Uygulamada Kullanılması

Dr.Müh.Alb. Ali İhsan KURT

TUSAGA ve TUSAGA-Aktif İstasyonları Zaman Serilerinin Gürültü Özelliklerinin Analizi

Doç.Dr. Aydın ÜSTÜN / KOÜ

Sabit GNSS İstasyonlarında P-kod Ölçülerine Dayalı Gerçek Zamanlı Mutlak Konum Belirleme Doğruluğu ve Hata Kaynakları Araştırması

Yrd.Doç.Dr. Orhan KURT / KOÜ

Sabit GNSS İstasyon Ölçülerinin Değerlendirilmesinde Bazı Engeller

Prof.Dr. Mualla YALÇINKAYA / KTÜ

İyonosfer ve İyonosferik TEC Değişimlerinin GNSS Verileri ile İzlenmesi

Prof.Dr. Mahmut Onur KARSLIOĞLU / ODTÜ

Kategori I Operasyonları için Sürekli GNSS Gözlemleri Kullanılarak GBAS İyonosferik Tehdit Modeli Parametrelerinin Kestirilmesi

Doç.Müh.Alb. Hasan YILDIZ / HGK

Sabit GPS Koordinat Zaman Serilerinden Deneysel Mod Ayrıştırma Yöntemiyle Deprem Sinyalinin Ayrıştırılması

Araş.Gör. Sermet ÖĞÜTÇÜ

TUSAGA-Aktif CORS İstasyonlarının Yer Değişikliğinin Ağ Bazlı RTK Ölçümlerine Etkisi

Araş.Gör. Berkay BAHADUR

Türkiye İçin Çoklu-GNSS PPP Performansının Değerlendirilmesi

Prof.Dr. Rahmi Nurhan ÇELİK / İTÜ

Mesleki Açılımlar: Endüstri 4.0, Nesnelerin İnterneti - IoT, Sabit GNSS Referans İstasyonları ve Ağları

Emin Kuntay KOÇ

CORS ile Ormanlık Arazilerde Yapılan GNSS Ölçmelerinde RTK Kullanımı

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Güven KOÇAK / İKCÜ

GNSS Koordinat Zaman Serileri Stokastik Modelinin Özbağlanımlı Kayan Ortalama (ARMA) Kullanarak Elde Edilmesi

Yrd.Doç.Dr. Sefa YALVAÇ / GÜ

Sentinel 1-A’dan Türetilen Düşey Deformasyonların Sabit GPS İstasyonları Zaman Serileriyle Doğrulanması